Traductor

sábado, 28 de novembro de 2009HOXE, 28 DE NOVEMBRO, 2ª SECCIÓN.
Estes horarios que aquí se presentan serán orientativos polo que a Comisión Organizadora non garantiza o seu perfecto cumprimento. Recordamos que as portas se abrirán unicamente entre cada unha das actuacións.

Banda
Agrupación Músico Cultural de Ribadumia
18.00 horas

Banda de Música de Vilagarcía de Arousa
18.50 horas

Banda de Música "Sementeira" de Cambre
19.40 horas

Banda da Escola de Música de Oleiros
20.30 horas


Banda da Escola de Música de Rianxo
21.20 horas

Banda de Música Xuvenil de Xinzo
22.10 horas

Ningún comentario: